Sözümüz söz, sermayemiz güven...

Faaliyet Alanları

Yem Hammaddeleri ve Yağlı Tohum İthalatı

Yağlı Tohum Kırma

Çeltik Ekimi ve İşlemesi

Antrepoculuk

Serbest Bölge İşletmeciliği

Pancar İşleme

Türkiye’de yeterli miktarda yetişmeyen soya ve kanola, Torunlar Gıda tarafından Amerika, Güney Amerika ve Ukrayna’dan ithal edilmektedir.Soya ve Kanola üretiminden elde edilen ham yağ dökme olarak satılmakta, küspe ise hayvan yemi olarak piyasaya sunulmaktadır.

Torunlar Gıda yağ üretimi için gerekli soya ve kanola tohum ithalatını gerçekleştirmektedir.

Bandırma Yağlı Tohum Kırma Tesisi, kapasitesi ve çoklu tohum kırabilme özelliği ile Türkiye’nin en büyük ham yağ fabrikası yatırımlarından biridir. Soya, ayçiçeği ve kanola aynı tesiste işlenmektedir. Ayrıca Adana’daki Küçükdikili ve Karataş yağ fabrikaları yıllık yaklaşık 200.000 ton tohum kırma kapasitesine sahiptir.

Uzunköprü’de 4.000 dönüm arazide çeltik ekimi yapılmaktadır. Bandırma Çeltik Fabrikası’nda yılda 79.200 ton, Mersin Fabrikası’nda 50.000 ton, Uzunköprü Fabrikası’nda 50.000 ton çeltik işlenmektedir.

Yurtdışından İthal edilen ürünler gümrük kontrolü altında depolanmakta ve gerekirse müşterilere kiraya verilmektedir. Burada depolanan ürünlerin ısıları rutin olarak ısı kablolarıyla takip edilmekte ve bu sayede depolanan ürünlerin kalitesi sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Tesislerdeki laboratuvarda hammaddede ve son üründe gerekli bütün analizler yapılmaktadır.

Kütahya Şeker Fabrikası’nda kristal şeker üretimi yapılmakta, pancar işleme sırasında melas ve yaş küspe de yan ürün olarak elde edilmektedir.